ประกาศรับสมัครงาน : (แก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่อำนวยการด้านการประชุมและพิธีการ กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : (แก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่อำนวยการด้านการประชุมและพิธีการ กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

(แก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่อำนวยการด้านการประชุมและพิธีการ กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

จากวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เป้นวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังแนบครับ

ไฟล์แนบ