ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ เสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ เสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ เสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  รายละเอียด ดังแนบ

ไฟล์แนบ