ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียนขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบที่แนบมาพร้อมนี้

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-203-5000 ต่อ 14395

ไฟล์แนบ