ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 
       ตามที่กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณ จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานฯ มาดังรายละเอียดดังแนบ 

ไฟล์แนบ