ประกาศรับสมัครงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาจีนวิทยา สถาบันขงจื่อ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ สป.จีน และจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา "ASEAN-China and China-ASEAN: The Linkage of the New Maritime Silk Road" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาจีนวิทยา สถาบันขงจื่อ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ สป.จีน และจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา "ASEAN-China and China-ASEAN: The Linkage of the New Maritime Silk Road" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาจีนวิทยา สถาบันขงจื่อ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ สป.จีน และจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา "ASEAN-China and China-ASEAN: The Linkage of the New Maritime Silk Road" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน โดยมีวิทยากรรับเชิญจาก Chinese Acadamy of Social Science, มหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมิน สป.จีน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอาเซียน 6 ประเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนามและสิงคโปร์จะได้แสดงทัศนะ ถึงนโยบายของจีน โอกาส ข้อท้าทายสำหรับภูมิภาค
           สนใจติดต่อ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 053916024 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่นั่งจำนวนจำกัด