ประกาศรับสมัครงาน :  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน  ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน

              ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. Assistant Director, ASEAN Connectivity Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ส.ค. 59 (เปิดรับสมัครใหม่อีกครั้ง)
  2. Assistant Director, Programme Cooperation & Project Management หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 ก.ย. 59
  3. Senior Officer, Property Management หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 ส.ค. 59

 

               ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจสามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.asean.org/opportunities/vacancies-asec