ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวน 2 ตำแหน่ง

              ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. Assistant Director, International Economic and Trade and Law หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 ก.ย. 59
  2. Senior Officer, Information Technology Systems หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ต.ค. 59

 

               ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจสามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.asean.org/opportunities/vacancies-asec