ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน  ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน

              ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. Director, Sustainable Development Directorate หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 ธ.ค. 59
  2. Assistant Director, Administration and General Affairs Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 พ.ย. 59
  3. Senior Officer, Project Management Office, Trade Facilitate Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 พ.ย. 59

 

               ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจสามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.asean.org/opportunities/vacancies-asec