ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ