ประกาศรับสมัครงาน : สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยขอเชิญส่งบทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ “ASEAN at Fifty – Regionalism, Institution and Powers” เพื่อตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Perceptions: Journal of International Affairs ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยขอเชิญส่งบทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ “ASEAN at Fifty – Regionalism, Institution and Powers” เพื่อตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Perceptions: Journal of International Affairs

สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยขอเชิญส่งบทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ “ASEAN at Fifty – Regionalism, Institution and Powers” เพื่อตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Perceptions: Journal of International Affairs ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 สิงหาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ