ประกาศรับสมัครงาน :  	ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ