ประกาศ : ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ