ประกาศ : ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านอำนวยการและประสานงาน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านอำนวยการและประสานงาน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

ไฟล์แนบ