ประกาศ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน  สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน

        ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากร เข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

         1. Assistant Director/ Head of Environment Division  หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 พ.ย.60

         2. Assistant Director Administration and General Affairs Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พ.ย.60

         3. Senior Officer Security Cooperation Division 2  หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 ต.ค.60

 

               ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจสามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.asean.org/opportunities/vacancies-asec

 

ไฟล์แนบ