ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านอำนวยการและประสานงาน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านอำนวยการและประสานงาน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ