ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านอำนวยการและประสานงาน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านอำนวยการและประสานงาน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ