ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

            ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน กระทรวงกาารต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561)

ไฟล์แนบ