ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ  สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ