ประกาศรับสมัครงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา  ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

ไฟล์แนบ