ประกาศ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force ตามเอกสารแนบ

ปิดรับสมัคร 5 ตุลาคม 2561

ไฟล์แนบ