ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ