ประกาศรับสมัครงาน : การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดประชุมและอำนวยการ จำนวน 3 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force  ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดประชุมและอำนวยการ จำนวน 3 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นประสานงานด้านการจัดประชุมและอำนวยการจำนวน 3 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force ตามเอกสารแนบ

ปิดรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2561

 

ไฟล์แนบ