ประกาศรับสมัครงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการประชุมและอำนวยการ จำนวน 3 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force  ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการประชุมและอำนวยการ จำนวน 3 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการประชุมและอำนวยการ ประจำศูนย์ ASEAN Task Force ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ