ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการประชุมและอำนวยการ จำนวน 2 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการประชุมและอำนวยการ จำนวน 2 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการประชุมและอำนวยการ จำนวน 2 อัตรา ประจำศูนย์ ASEAN Task Force ดังเอกสารแนบด้านล่าง

ไฟล์แนบ