ข่าวเเละบทความที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
  • ASEAN defence ministers sign joint declaration on combating terrorism New
    ASEAN defence ministers on Wednesday (May 25) signed a joint declaration after the 10th ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) in Vientiane, Laos, laying out common commitments and goals for defence cooperation and regional security.
  • 10 ประเทศอาเซียนชูโครงการขอทุนวัฒนธรรม New
    10 ประเทศเสนอโครงการขอทุนวัฒนธรรมเชื่อมอาเซียน ไทย ชูดนตรีเยาวชนอาเซียน ลาว เสนอวรรณกรรม เวียดนาม เสนอกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 50 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียน
  • 20 ปี อาเซียน-รัสเซีย New
    ท่ามกลางความแตกต่างที่เพิ่มมากขึ้นในโลกสมัยใหม่ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือกลไกการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง

ผลการประชุม 

ดูทั้งหมด

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด