ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

ดูทั้งหมด
 • การประชุม อาเซียน – สหภาพยุโรป ณ กรุงลักเซมเบิร์ก
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม อาเซียน – สหภาพยุโรป ณ กรุงลักเซมเบิร์ก ในนามประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป โดยมีนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงจาก the Union of Foreign Affairs and Security Policy และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นผู้แทนฝ่ายสหภาพยุโรป และนาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วม
 • การประชุม SOMHD ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  เมื่อวันที่ 14 – 17 กันยายน 2558 นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ 10 (10th Senior Officials Meeting on Health Development – SOMHD) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยกรมอาเซียนได้มอบหมายให้นายณฐวรรษ พงษ์สุวรรณ นักการทูตปฏิบัติการ เข้าร่วมด้วย
 • การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 50 (50th ASEAN-COCI)
  ดร. จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ฝ่ายสนเทศ และนางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ฝ่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมเละสนเทศ ครั้ง 50 (50th ASEAN Committee on Culture and Information Meeting: ASEAN-COCI) ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถกเวที TELMIN ครั้งที่ 15 เดินหน้าพัฒนา ICT กลุ่มอาเซียน
  ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (The 15th ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : TELMIN ครั้งที่ 15) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • ผู้แทนเยาวชนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรุ่นเยาว์เข้าพบอธิบดีกรมอาเซียน
  เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนเยาวชนไทยจำนวน ๑๐ คนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรุ่นเยาว์ (ASEAN Young Leaders Summit 2015) เข้าพบที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของผู้แทนเยาวชนไทยสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗

กิจกรรมที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด