ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกในปี 2030 ที่คุณอยากให้เป็น ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ASEAN My World Survey ที่ฟังความเห็นจากประชาชนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG ข้อใดสำคัญกับคุณมากที่สุด น้ำ? สุขภาพ? การศึกษา? พลังงาน? ลดความยากจน? คำตอบของคุณจะช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ ทำงานได้ตรงกับที่คุณต้องการมากที่สุด

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด

ประกาศกรมอาเซียน 

ดูทั้งหมด

SPOT THAICHAIRMANSHIP 2019


 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน ความเชื่อมโยง Connectivity (English Subtitles)


 

สารคดีสั้นประชาคมอาเซียน ตอน สตรีและเด็ก Women and Children (English Subtitles)


 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การเมืองและความมั่นคง


 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การสูงวัยอย่างมีศักยภาพ


 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล


 

 ASEAN MUSIC

 

 ASEAN LIBRARY

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

MINI LIBRARY

master plan

 

 Social Media

 

FACE BOOK twister YouTube

 

วิทยุสราญรมย์