ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 • การประชุม ASEAN Regional Forum Experts and Eminent Persons ครั้งที่ 10
  การประชุม ASEAN Regional Forum Experts and Eminent Persons ครั้งที่ 10
  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 นางจิตริยา ปิ่นทอง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม ASEAN Regional Forum Experts and Eminent Persons (ARF EEPs) ครั้งที่ 10ณ สิงคโปร์
  18 พ.ค. 2559
 • การประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime ครั้งที่ 14
  การประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime ครั้งที่ 14
  เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ARF ISM on CTTC) ครั้งที่ 14 ณ เมืองเสียมราฐ กัมพูชา
  29 เม.ย. 2559
 • การประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 2
  การประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 2
  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 นายนรชิต สิงหเสนี ผู้แทนไทยในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน – รัสเซีย (ASEAN-Russia Eminent Persons Group - AREPG) เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 2 ณ เมืองเสียมราฐ กัมพูชา พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมอาเซียน
  8 เม.ย. 2559
 • การประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Disaster Relief ครั้งที่ 15
  การประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Disaster Relief ครั้งที่ 15
  เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Disaster Relief (ARF ISM on DR) ครั้งที่ 15 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา โดยมีสมาชิก ARF ทุกประเทศรวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  8 เม.ย. 2559
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาแผนงานร่วมในการตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียน
  การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาแผนงานร่วมในการตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียน
  เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ หรือศูนย์อาฮา และหน่วยงานรับผิดชอบด้านภัยพิบัติของอินโดนีเซีย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาแผนงานร่วมในการตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียน (Regional Workshop on the Development of ASEAN Joint Disaster Responses Plan - AJDRP) ณ กรุงจาการ์ตา โดยมีผู้แทนด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วม รวมทั้งคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ
  18 พ.ค. 2559
 • การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ณ เวียงจันทน์
  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ณ เวียงจันทน์
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting) ณ เวียงจันทน์ โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ อาทิ การดำเนินการตามแผนงานประชาคมอาเซียน 2025 พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค และสถานะการจัดทำเอกสารสำคัญของอาเซียน เป็นต้น
  18 พ.ค. 2559
 • ผลการประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ
  ผลการประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ
  เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ที่ Sunnylands เมือง Rancho Mirage มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
  1 มี.ค. 2559
 • การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
  เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
  19 ก.พ. 2559
 • การประชุม อาเซียน – สหภาพยุโรป ณ กรุงลักเซมเบิร์ก
  การประชุม อาเซียน – สหภาพยุโรป ณ กรุงลักเซมเบิร์ก
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม อาเซียน – สหภาพยุโรป ณ กรุงลักเซมเบิร์ก ในนามประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป โดยมีนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงจาก the Union of Foreign Affairs and Security Policy และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นผู้แทนฝ่ายสหภาพยุโรป และนาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วม
  19 ม.ค. 2559
 • การประชุม SOMHD ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  การประชุม SOMHD ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เมื่อวันที่ 14 – 17 กันยายน 2558 นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ 10 (10th Senior Officials Meeting on Health Development – SOMHD) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยกรมอาเซียนได้มอบหมายให้นายณฐวรรษ พงษ์สุวรรณ นักการทูตปฏิบัติการ เข้าร่วมด้วย
  8 มี.ค. 2559