กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562

        กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 รายละเอียดในการรับสมัครปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

      ทั้งนี้ ปิดรับใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

ไฟล์แนบ