กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : อธิบดีกรมอาเซียนต้อนรับคณะ Miss Universe Thailand 2019 และผู้บริหารบริษัท TPN 2018 จำกัด  ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : อธิบดีกรมอาเซียนต้อนรับคณะ Miss Universe Thailand 2019 และผู้บริหารบริษัท TPN 2018 จำกัด

อธิบดีกรมอาเซียนต้อนรับคณะ Miss Universe Thailand 2019 และผู้บริหารบริษัท TPN 2018 จำกัด

 

                          เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียนต้อนรับและพบหารือกับนายณรงค์ เลิศกิตศิริ และนางปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้บริหารบริษัท TPN 2018 จำกัด พร้อมด้วยคณะ Miss Universe Thailand 2019 ประกอบด้วย      น.ส. ปวีณสุดา ดรูอิ้น Miss Universe Thailand 2019 น.ส. ภัทราพร หวัง และ น.ส. คิม โดเชโคโลวา รอง Miss Universe Thailand 2019

                          ในการพบหารือครั้งนี้ อธิบดีกรมอาเซียนและผู้บริหารบริษัท TPN 2018 เห็นพ้องถึงความสำคัญของการสร้าง    ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองฝ่ายพิจารณาแนวทางที่บริษัท TPN 2018 จำกัด      จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี ๒๕๖๒ และแนวทางที่กรมอาเซียนสามารถสนับสนุนภารกิจของคณะMiss Universe Thailand 2019 โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ในประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย

                          ทั้งนี้ อธิบดีกรมอาเซียนกล่าวถึงประเด็นสำคัญของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ว่า ประเทศไทย      ให้ความสำคัญต่อประเด็นความยั่งยืนในทุกมิติ การสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึง        ความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค การพัฒนาหุ้นส่วนกับประชาคมโลก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”  

 

*****