กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนบรรยายในหัวข้อ "ภูมิหลังและพัฒนาการอาเซียน" ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเจาะลึกอาเซียน  ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนบรรยายในหัวข้อ "ภูมิหลังและพัฒนาการอาเซียน" ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเจาะลึกอาเซียน

กรมอาเซียนบรรยายในหัวข้อ "ภูมิหลังและพัฒนาการอาเซียน" ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเจาะลึกอาเซียน

            เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภูมิหลังและพัฒนาการอาเซียน” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเจาะลึกอาเซียน สร้างความตระหนักรู้พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมคณาจารย์ระดับมัธยมสู่การเปิดประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี