กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้แทนจากกรมอาเซียน และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ไปร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอาเซียน และเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเป็นแห่งที่ 28/2559 โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับมอบห้องสมุด และนายเจษฎาภรณ์ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงานด้วย นอกจากการส่งมอบห้องสมุดแล้ว ทางกระทรวงฯ ยังได้จัดกิจกรรมถามตอบปัญหาอาเซียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งได้นำข้าราชการรุ่นใหม่จากกรมอาเซียนไปสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนของทั้งสองโรงเรียน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม