กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ASEAN-EU Youth Camp for Sustainable Development 17-23 August 2017, Thailand  ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ASEAN-EU Youth Camp for Sustainable Development 17-23 August 2017, Thailand

            กรมอาเซียนมีกำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน-สหภาพยุโรปเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2560 ในโอกาสที่ปี 2560 เป็นปีครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรป อายุระหว่าง 18-25 ปี รวม 45 คน ในส่วนของประเทศไทยจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 6 คน
ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- สัญชาติไทย
- อายุระหว่าง 18-25 ปี
- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 
            ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง www.mfa.go.th/asean และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหลักฐานการศึกษา/ สำเนาหนังสือรับรองจากนายจ้าง (หากประกอบอาชีพ)
โดยส่งเอกสารทั้งหมดมายังอีเมล์ aseanthailand_scdiv@mfa.go.th ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 กรมอาเซียนจะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/asean ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทร. 02-203-5000 ต่อ 14314 หรืออีเมล์ aseanthailand_scdiv@mfa.go.th
 

ไฟล์แนบ