กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : **แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมค่ายเยาวชนอาเซียน-สหภาพยุโรปเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**   ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : **แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมค่ายเยาวชนอาเซียน-สหภาพยุโรปเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

*แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมค่ายเยาวชนอาเซียน-สหภาพยุโรปเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**  
กรมอาเซียน ขอแจ้งเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมค่ายเยาวชนอาเซียน-สหภาพยุโรปเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ไปเป็นสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ จะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบในโอกาสแรก