กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh)  ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh)

กรมอาเซียนต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ(Royal University of Phnom Penh) 

                เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายจากผู้แทนกรมอาเซียน ในหัวข้อ “Thailand and ASEAN : Moving Towards Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019” โดยเนื้อหาการบรรยายพูดถึงความเป็นมาของอาเซียน ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และความหลากหลายของอาเซียน ที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่ออัตลักษณ์ของอาเซียน (ASEAN Identity) เพราะถึงจะมีความแตกต่าง แต่พวกเราคือครอบครัวเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้พูดถึงบทบาทของไทยในปีที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 อีกด้วย ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจและร่วมถามตอบเป็นจำนวนมาก