กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียนเป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียนเป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง

                 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียนเป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมอาเซียนให้แก่เยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยในงานดังกล่าว นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเขต 2 พัทลุง นายอำเภอป่าบอน นายกเทศบาลตำบล เข้าร่วม