กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แก่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แก่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                   กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนในภาคใต้จำนวน  2 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ และ ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทย       ในปี 2562 โดยการส่งมอบห้องสมุดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องสมุดอาเซียน ซึ่งกระทรวงฯ ได้ดำเนินการ   มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และจนถึงขณะนี้ ได้ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ แล้วเสร็จ จำนวน 33 แห่ง

                   ในครั้งนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ  ก่อนหน้านั้น นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน จะเป็นประธานส่งมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียน      อนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะมีกิจกรรมอาเซียนสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทั้งสองโอกาสด้วย     

                   ทั้งนี้ หลังจากการมอบห้องสมุดอาเซียนที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นห้องสมุด    ลำดับที่ 34 และ 35 ภายใต้โครงการห้องสมุดอาเซียน 1 โรงเรียน 1 จังหวัด กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีแผนจะส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 9 แห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กำแพงเพชร พิจิตร ระยอง และจันทบุรี ภายในปี 2561

---------------------------------------------------------------