กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 38 และ 39 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 38 และ 39 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

          เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 38 แก่โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และแห่งที่ 39 แก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้แทนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ไปร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอาเซียน และเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนยุวทูตความดีของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้สู่การปฏิบัติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนนั้น ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน และดร.อนุชา เงินแพทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาคต่าง ๆ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และประชาชน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

          ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 39 ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เปิดสอนมานานกว่า 110 ปี และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล             (World-Class Standard School) โดยได้รับเกียรติจากมีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน และนายวรากร รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาคต่างๆ คณาจารย์ นักเรียน และประชาชนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

           นอกเหนือจากการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน อาทิ ผลงานทางวิชาการ และผลงานทางศิลปะของนักเรียน นอกจากนี้ กรมอาเซียนได้มีการจัดกิจกรรมถามตอบปัญหาอาเซียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ   ให้แก่นักเรียนของทั้งสองโรงเรียนซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

          ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของกรมอาเซียน จากช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์กรมอาเซียน http://www.mfa.go.th/asean ทางเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอินสตราแกรม ที่ชื่อว่า ASEAN-THAILAN