กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : นายชัยสิริ อนะมาน ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.จันทบุรี ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : นายชัยสิริ อนะมาน ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายชัยสิริ อนะมาน ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.จันทบุรี และเน้นย้ำหัวใจของการให้บริการตามสโลแกน
"การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแลพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน"