กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กิจกรรมส่งมอบห้องสมุดอาเซียน: 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน ห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 43 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กิจกรรมส่งมอบห้องสมุดอาเซียน: 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน ห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 43 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

กิจกรรมส่งมอบห้องสมุดอาเซียน: 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน

ห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 43 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

********************

 

                    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองอธิบดีกรมอาเซียน และคณะ เข้าร่วมงานด้วย

                   โครงการห้องสมุดอาเซียน : 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เป็นหนึ่งในโครงการการสร้างความตระหนักรู้ที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนฯ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว จำนวน 42 แห่งใน 42 จังหวัด และโรงเรียนพนมดงรักวิทยาเป็นโรงเรียนแห่งที่ 43 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียนในวันนี้  

                   ภานในงาน นอกจากการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแล้ว คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยาได้จัดเตรียนนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนการแสดงบนเวทีของนักเรียน พร้อมกันนี้ ข้าราชการจากกรมอาเซียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการต่างประเทศ แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติมีหนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งโครงการห้องสมุดอาเซียนฯ ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยและเยาวชนไทยทั่วประเทศให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบเพียงทุก 10 ปีเท่านั้น

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

Website: www.mfa.go.th/asean

Facebook: ASEAN Thailand
Twitter: ASEAN_Thailand

Instragram: aseanthailand