กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาอาเซียนสัญจรในหัวข้อ "อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน" ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาอาเซียนสัญจรในหัวข้อ "อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน"

             สมาคมอาเซียน - ประเทศไทยร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาอาเซียนสัญจรในหัวข้อ "อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน" ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา 086-6640883