กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ

 • กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับ “วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 - 2025)”
  กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับ “วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 - 2025)”
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง “วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 - 2025)” ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ พันเอกเพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานอาเซียน กระทรวงกลาโหม นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนั้น ยังมีการระดมสมองในหัวข้อ “ความคาดหวังของคนไทย ก่อนเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558” จากผู้เข้าร่วมเสวนาที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ซึ่งกรมอาเซียนจะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 – 2025) ซึ่งเป็นเอกสารที่จะกำหนดทิศทางของประชาคมอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า
  25 ก.ย. 2558
 • กิจกรรมอาเซียนสัญจรและการเปิดห้องสมุดอาเซียนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  กิจกรรมอาเซียนสัญจรและการเปิดห้องสมุดอาเซียนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องจามจุรี โรงแรมโกลเด้น ปาย แอนด์ สวีท รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายนิพนธ์ คำภา ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.จรูญ คำนวนตา รองประธานเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน และนางอ่อนศรี ศรีอัมพร อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา
  24 ก.ย. 2558
 • คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อขอใช้เงินจากกองทุนในกรอบอาเซียน
  คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อขอใช้เงินจากกองทุนในกรอบอาเซียน
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อขอใช้เงินจากกองทุนในกรอบอาเซียน ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานของไทยในการเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อขอใช้เงินจากกองทุนต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน และเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกองทุนอาเซียนต่าง ๆ ที่มีอยู่ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการเสนอโครงการตามเอกสารที่กำกับแนวทางการเสนอโครงการของอาเซียน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานไทยที่รับผิดชอบภารกิจในกรอบอาเซียนเข้าร่วม รวมกว่า 90 คน
  5 ต.ค. 2558
 • พิธีเปิดนิทรรศการ ASEAN Community Roadshow ที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
  พิธีเปิดนิทรรศการ ASEAN Community Roadshow ที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ASEAN Community Roadshow ที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีจาก นายสมเกียรติ จันหนู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมพร ณานสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ให้การต้อนรับ
  14 ก.ย. 2558
 • เยาวชนไทยสร้างชื่อในการเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีเยาวชนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน ที่สิงคโปร์
  เยาวชนไทยสร้างชื่อในการเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีเยาวชนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน ที่สิงคโปร์
  เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558 สิงคโปร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเยาวชนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Youth Debates on Human Rights) โดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
  ว่าด้วยสิทธิมนุยชน (AICHR) และผู้แทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้คัดเลือกและสนับสนุนผู้แทนเยาวชนระดับอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วม ผลการแข่งขันครั้งนี้ปรากฏว่า นายดลเดช ชึตต์ ผู้แทนเยาวชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวรวิพร แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้แทนเยาวชนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล Best Speakers ในการแข่งขันดังกล่าว
  10 ก.ย. 2558
 • กระทรวงการต่างประเทศจัดอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
  กระทรวงการต่างประเทศจัดอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
  กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอาเซียนจะจัดการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน
  28 ม.ค. 2559
 • นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าร่วมการสัมมนาประชาคมอาเซียน
  นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าร่วมการสัมมนาประชาคมอาเซียน
  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้นำเสนอในหัวข้อThe ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC และ “ASEAN Identity” – An objective and driving force for the sustainable development of the ASCC ในการสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง Building the
  ASEAN Socio-Cultural Community Toward a Shared Identity – Learning from EU’s Experience ซึ่งจัด โดยคณะทูตสหภาพยุโรปในเวียดนามและกรมการทูตวัฒนธรรมและยูเนสโก กระทรวงการต่างประเทศ เวียดนาม ณ โรงแรม Pullman กรุงฮานอย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินการของไทยในการส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนภายในปลายปี 2558 โดยเน้นถึงความสำคัญของการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ตลอดจนบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนและสหภาพยุโรป
  28 ส.ค. 2558
 • Thailand to Maximize its Role in Regional Connectivity
  Thailand to Maximize its Role in Regional Connectivity
  บทความเรื่องอาเซียนในหัวข้อ Thailand to Maximize its Role in Regional Connectivity โดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของเวียดนาม ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Gioi & VietNam (The World & Viet Nam)
  28 ส.ค. 2558
 • อธิบดีกรมอาเซียนเปิดห้องสมุดอาเซียน จ. ลพบุรี
  อธิบดีกรมอาเซียนเปิดห้องสมุดอาเซียน จ. ลพบุรี
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
  26 ส.ค. 2558
 • การเสวนา ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย: ความพร้อมต่อโอกาส/ความท้าทายของประชาคมอาเซียน หลังปี 2558”
  การเสวนา ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย: ความพร้อมต่อโอกาส/ความท้าทายของประชาคมอาเซียน หลังปี 2558”
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน เป็นวิทยากรในการเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย: ความพร้อมต่อโอกาส/ความท้าทายของประชาคมอาเซียน หลังปี 2558 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน
  14 ก.ย. 2558