ข่าวเด่น : นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  เข้าร่วมพิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน-จีน (ASEAN-China Year of Media Exchanges) ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน-จีน (ASEAN-China Year of Media Exchanges)

 

 

       เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน-จีน (ASEAN-China Year of Media Exchanges) ซึ่งจัดขึ้นตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 21 ที่สิงคโปร์ โดยในพิธีเปิดฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อ่านสารแสดงความยินดีจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน ซึ่งมีเนื้อหาสนับสนุนความเชื่อมโยงระดับประชาชน โดยใช้สื่อเป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนการเสนอข่าวในมุมมองของเอเชีย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน

      ทั้งนี้ ฝ่ายจีน โดยนาย Huang Kunming สมาชิกกรมการเมือง คณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฆษณาการ พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้อ่านสารแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งเน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน และบทบาทของสื่อในการเป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างประชาชนเพื่อเสริมสร้างการเป็นประชาคมอาเซียน-จีนที่มีอนาคตร่วมกัน

     นอกจากนี้ ในระหว่างการเยือนดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือกับ นาย Fan Weiping รัฐมนตรีช่วยทบวงกิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติของจีน เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และไทย-จีน ในด้านสื่อมวลชนและสารนิเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อฉลองปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน-จีน ซึ่งครอบคลุมการแลกเปลี่ยนนโยบายด้านสื่อสารมวลชน การจัดเทศกาล การแลกเปลี่ยนการเยือน การร่วมผลิตรายการ การประชุมสัมมนา การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ และการฝึกอบรมระหว่างอาเซียน-จีน

 

                                         

                                        

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH

ไฟล์แนบ