ข่าวเด่น : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 7 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 7 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย

 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

7 มีนาคม 2562 จ. เชียงราย ประเทศไทย

 

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting – SOM) ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนผลลัพธ์ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

สำหรับรูปภาพเพิ่มเติม >> การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 7 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย