ข่าวเด่น : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเรื่องเอกสาร ASEAN Collective Concept: An [Indo – Pacific] Outlook 8 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเรื่องเอกสาร ASEAN Collective Concept: An [Indo – Pacific] Outlook 8 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย

 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

เรื่องเอกสาร ASEAN Collective Concept: An [Indo – Pacific] Outlook

8 มีนาคม 2562 จ. เชียงราย ประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเรื่องเอกสาร ASEAN Collective Concept: An [Indo – Pacific] Outlook ที่จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมเห็นชอบเอกสารท่าทีร่วมของอาเซียน “ASEAN Indo – Pacific Outlook” ซึ่งจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยไม่นำไปสู่การเผชิญหน้าหรือความขัดแย้ง และช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค

สำหรับรูปภาพเพิ่มเติม >>การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเรื่องเอกสาร ASEAN Collective Concept: An [Indo – Pacific] Outlook 8 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย