ข่าวเด่น : นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเปิดตัวรายงาน “ASEAN Vision 2040: Towards a Bolder and Stronger ASEAN Community” ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเปิดตัวรายงาน “ASEAN Vision 2040: Towards a Bolder and Stronger ASEAN Community”

นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเปิดตัวรายงาน
“ASEAN Vision 2040: Towards a Bolder and Stronger ASEAN Community”

             เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 กรมอาเซียน ร่วมกับสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) ได้จัดงานเปิดตัวรายงาน “ASEAN Vision 2040: Towards a Bolder and Stronger ASEAN Community” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนาย Izuru Kobayashi, Chief Operating Officer, ERIA เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสดังกล่าว มีการจัดเสวนาโดยมี Dr. Simon Tay, Chair of Singapore Institute of International Affairs และนายกวี จงกิจถาวร นักวิจัยอาวุโส สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ร่วมเสวนา และมีนางสาวอุศณา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 120 คน ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และศูนย์อาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

             รายงานดังกล่าวเป็นผลของความร่วมมือระหว่างกรมอาเซียนกับ ERIA โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้กำหนดนโยบายชั้นนำในภูมิภาคกว่า 60 คน ร่วมกันเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมที่ยั่งยืน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต รวมทั้งสามารถรับมือกับโอกาสและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์และการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ในอีก 20 ปีข้างหน้า

             ผู้ร่วมเสวนาได้หารือเกี่ยวกับการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรับมือกับผลกระทบจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด รวมถึงการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ไทยและอาเซียนให้ความสำคัญภายใต้แนวคิดหลักของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 ได้แก่ “Advancing Partnership for Sustainability: ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยผลการวิจัยจากรายงานฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้เตรียมการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในภูมิภาค รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่อาเซียนต้องปรับปรุงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานจาก https://bit.ly/2LtiaLN