ข่าวเด่น : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 21 มิถุนายน 2562 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 21 มิถุนายน 2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 21 มิถุนายน 2562

 

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เพื่อเตรียมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19 และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ที่กรุงเทพฯ