ข่าวเด่น : เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนร่วมประชุม เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับ RCEP ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนร่วมประชุม เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับ RCEP

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนร่วมประชุม เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับ RCEP

 

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ เพื่อหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โดยการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้