ข่าวเด่น : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 22 มิถุนายน 2562 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 22 มิถุนายน 2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting – AMM) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภาคีนอกภูมิภาค ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค และการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก