ข่าวเด่น : การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ (Special ASEAN Economic Ministers’ Meeting on RCEP) เพื่อหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)