ข่าวเด่น : การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19

การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19 (19th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting) เพื่อติดตามและหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อาทิ สถานะการดำเนินงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Bodies) และกลไกการประชุมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. 2025 (APSC Blueprint 2025)