ข่าวเด่น : การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน

การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียนโดยมีผู้นำและผู้แทนเยาวชนอาเซียนประเทศละ 2 คนเข้าร่วมด้วย เพื่อหารือบทบาทของเยาวชนในการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุม แบ่งปัน และเอื้ออาทร เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีภูมิคุ้มกันต่อการรับข่าวสาร รวมทั้งการส่งเสริมเยาวชนอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถรับมือและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกด้าน อาทิ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ